Sinh viên trình bày các kết quả nghiên cứu bước đầu với hội đồng chuyên môn (Nguồn: Civil Engineering Media Department)
Nghiên cứu về cơ chế phát tán của Covid-19
Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, trong…
20A01038-03
Đô thị toàn cầu trong bối cảnh toàn cầu hóa
Một số khái niệm về đô thị toàn cầu Khi nghiên cứu về một thành phố hay một đô thị…
Hội thảo về Nhà ở xã hội 2016: Bức tranh toàn cảnh về Nhà ở xã hội – Thách thức và Cơ hội
Ngày 08/12/2016 tới đây, tại Hội trường Tầng 1 G3, Đại học Xây dựng sẽ diễn ra Hội thảo về Nhà…