Phát triển cấu trúc đô thị Bắc Giang theo hướng đô thị xanh, thông minh
Bắc Giang một đô thị đang vươn mình với các định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh. TP…
Suy nghĩ về cấu trúc không gian đô thị Đà Nẵng
Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-1-2019, Bộ Chính trị (khóa XII) và để Đà Nẵng tiếp tục phát…
Phát triển đô thị vệ tinh trong đồ án quy hoạch chung Hà Nội
Quy hoạch chung (QHC) xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được…
Thành phố Oxford, Oxfordshire – Vương quốc Anh
Không gian xanh với những giá trị trong cuộc sống đô thị ngày nay
Trong cấu trúc đô thị, không gian xanh là một bộ phận không thể tách rời gắn với đặc điểm…