[09-2017] Kiến trúc – Quy hoạch TP Thái Nguyên
Danh mục chuyên đề: Ông Lê Quang Tiến: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị là tiền…
Liên hoan KTS trẻ toàn quốc lần thứ VII: Hành trình “KTS trẻ Việt Nam về với Thủ đô kháng chiến”
Ngày 4/11/2017, nằm trong khuôn khổ Liên hoan KTS trẻ toàn quốc lần thứ VII, đoàn KTS trẻ cả nước…
Kiến trúc Thái Nguyên và Liên hoan Kiến trúc sư trẻ Việt Nam 2017
Hội KTS Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, thành viên…
Khởi công Nhà văn hóa – thư viện thôn Đông Hoàng, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Sáng ngày 13/08/2017 Hội KTS Việt Nam, Hội KTS Thái Nguyên, Ngành Xây dựng Thái Nguyên, Ban điều hành CLB…