Trung tâm Hành chính Đà Nẵng – Khi công năng thua hình thức
Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng được đầu tư hơn 2.000 tỷ, mới hoạt động được 2 năm…