[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: BV156
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm Nguyễn Hoàng Ngọc Hân, Trương Lê Ngọc My, Võ Nguyễn Trung Thành Mã…
[Phương án Ấn tượng cuộc thi Bệnh viện dã chiến] – MS: VL258
Thông tin bình chọn Tác giả: Công ty CP Kiến trúc Lập Phương Mã số bình chọn: VL258 Xem toàn…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: VI123
Thông tin bình chọn Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia Mã số bình chọn:…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: VN001
Thông tin bình chọn Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tú (VNCC) Mã số bình chọn: VN001 Xem toàn bộ các…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: TT005
Thông tin bình chọn Tác giả: Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng CDCC Mã số…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: PP224
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm Nguyễn Quốc Đoàn, Hoàng Yến Nhi Mã số bình chọn: PP224 Xem toàn…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: DN218
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm TDN (Lê Anh Tài) Mã số bình chọn: DN218 Xem toàn bộ các…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: VN298
Thông tin bình chọn Tác giả: Nguyễn Lâm Vũ Mã số bình chọn: VN298 Xem toàn bộ các phương án…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: LG035
Thông tin bình chọn Tác giả: Nguyễn Đức Trí Mã số bình chọn: LG035 Thuyết minh phương án Bệnh viện,…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: HU105
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm Nguyễn Đăng Hải, Đặng Thị Thu Uyên Mã số bình chọn: HU105 Thuyết…