Tạo dựng “nơi chốn” trong Không gian công cộng của khu đô thị mới – Hà Nội
Không gian công cộng (KGCC) là thành phần quan trọng trong kiến trúc không gian đô thị nói chung và…
Kỷ nguyên đô thị và những bước chuyển trong nghiên cứu đô thị ở Ðông Nam Á
Với tiến trình đô thị hóa toàn cầu hiện nay, các nhà nghiên cứu đô thị đang nỗ lực để…
Bàn thêm về tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị
Tổng hội Xây dựng Việt Nam vừa có văn bản phản hồi Bộ Xây dựng liên quan đến góp ý…
Đề xuất ứng dụng hình thức vườn đô thị mới vào không gian mái tòa nhà chung cư (nguồn nhóm tác giả)
Các hình thức vườn đô thị mới: Tiềm năng và một số đề xuất cho các khu đô thị mới
Các không gian xanh truyền thống thường gắn liền với đất đai. Hiện nay, các đô thị trên thế giới…
Kiến trúc cảnh quan các khu đô thị mới tại Hà Nội cần sự kết nối với dân cư hiện hữu
Đó là ý kiến chung của các chuyên gia tại Toạ đàm do Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức, với…
Cải thiện quản lý chất thải rắn đô thị rất quan trọng để Đô thị phát triển bền vững
Thứ Hai , ngày 1/10/2018 năm nay được chọn là ngày “Ngày Habitat Thế giới”, nhằm tạo  sự chú ý…
Thành phố 2030: Cơ hội phát triển cho tất cả mọi người và tất cả mọi nơi – “Cities 2030, the Cities for All”
Diễn đàn đô thị Thế giới  lần thứ 9 (WUF 9 – The Ninth session of the World Urban Forum)…
Đô thị mới Linh Đàm: Tiếc cho một bản quy hoạch không thành
Khởi công năm 1997 với quy mô trên 200ha, bao gồm 02 khu dân cư: Khu nhà ở bắc Linh…
Áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong tổ chức không gian khu đô thị mới tại Hà Nội
Hoàn cảnh ra đời của các khu đô thị mới ở Việt Nam Sau năm 1986, cùng với việc xóa…