Bangkok xây 300km đường sắt đô thị: Giấc mơ tàu điện Hà Nội bao giờ?
Từng khởi đầu khó khăn nhưng Bangkok đã hiện thực hóa hơn 110 km và đang xây tiếp hơn 180…
Không phụ thuộc nước ngoài, Malaysia quyết tự làm đường sắt đô thị
Kuala Lumpur, thành phố tiến lên phía trước một cách vững chắc không chỉ bằng đôi chân của mình mà…
Đường sắt đô thị số 2 Hà Nội: Đội vốn, xâm phạm không gian văn hóa
UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh tổng mức…
Trân quý di sản, đất nước sẽ giàu mạnh hơn
Di sản kiến trúc, đô thị có được giữ gìn để phát huy giá trị hay không tùy thuộc vào…
Hà Nội kêu gọi đầu tư 150.000 tỷ đồng vào 4 dự án đường sắt đô thị
Các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, số 4, số 5 và số 6 được kêu gọi…
Đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 9 tuyến đường sắt đô thị
Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa…