Hành lang xanh sông Nhuệ – Cơ hội và thách thức trọng sự phát triển của Quận Nam Từ Liêm
Thiên nhiên đã tạo nên một dấu ấn cảnh quan quan trọng trong quận Nam Từ Liêm, đó chính là…
Hình thức thiết kế nhà cao tầng – Thực trạng & Định hướng
Sau một thời gian hình thành và phát triển nhà ở cao tầng, một số loại hình thiết kế cũ…
Giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng trong thiết kế kiến trúc
Xu hướng toàn cầu hiện nay là hướng tới những công trình kiến trúc sử dụng hiệu quả năng lượng…