Holcim khởi động Giải thưởng Xây dựng bền vững 2017 dành cho sinh viên
Vào ngày 01/12 vừa qua tại TP.Hồ Chí Minh, Giải thưởng Xây dựng Bền vững (tiền thân là Holcim Prize) – Sân…