Triển lãm House vision 2016 tại Tokyo, Nhật Bản
Triển lãm House Vision 2016 tại Tokyo Nhật Bản với chủ đề  “Co- Dividual- Phân tách và kết nối/ Riêng…
Giải pháp tổ chức không gian nội thất và mô hình căn hộ Nhà ở xã hội tại Việt Nam
Vấn đề nhà ở xã hội tại Việt Nam luôn là mối quan tâm lớn của xã hội. Thời gian…