Triển lãm House vision 2016 tại Tokyo, Nhật Bản
Triển lãm House Vision 2016 tại Tokyo Nhật Bản với chủ đề  “Co- Dividual- Phân tách và kết nối/ Riêng…