Hội thảo mô phỏng công trình 4.0 (IBPSA-VIETNAM)
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến nhiều ngành, bao gồm lĩnh…
Hội thảo ra mắt tại Miền Nam CLB mô phỏng hiệu năng công trình xây dựng Việt Nam (IBPSA-VIETNAM)
Ngày 19/01/2019 vừa qua tại Hội trường Trường ĐH Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh Hội thảo ra mắt tại…
Chính thức ra mắt “Hội Mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng Việt Nam (IBPSA-Vietnam)”
Ngày 20/1/2018 vừa qua, tại Tầng 8, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (243A Đê…
Mời tham dự hội thảo ra mắt chính thức Hội Mô phỏng Hiệu năng Công trình xây dựng Việt Nam (IBPSA-Vietnam)
Vào 8h30 – 12h00 ngày 20/1/2018 tới đây, Tạp chí Kiến trúc với vai trò bảo trợ, truyền thông thân…