Tiếp xúc với nghệ thuật diễn dịch cấu trúc
Diễn dịch cấu trúc (Deconstructivism), còn gọi là Giải cấu trúc, Giải toả kết cấu hay Hậu cấu trúc (Post…
Kiến trúc Đình làng Việt
Hình ảnh Cây đa – Bến nước – Sân  Đình đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt ở…
Một hướng dẫn về thiết kế tháo dỡ – Design for Diassembly
Khi mà ngành xây dựng vẫn đang tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ cho xây dựng công trình…
Nhà không cột
Cách đây nhiều tháng, những hình ảnh và bài viết về căn nhà này đã từng được đăng tải trên…
QCVN 06:2010/BXD và công tác PCCC các công trình xây dựng tại Việt Nam
Các công trình xây dựng nói chung, trước khi được đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, thường được phân…
Giải pháp cấu kiện bê tông khối lớn
1. Giới thiệu: Trong các cấu kiện bê tông khối lớn, nhiệt thủy hóa của xi măng tại tâm khối…