Kiến trúc mở – kết nối không gian sống
Xu hướng thiết kế mở, tạo sự kết nối đa không gian đã trở thành một trong những xu hướng…
Công trình Kiến trúc sinh thái – Kiến trúc xanh – Tiết kiệm năng lượng
Thiết kế kiến trúc “thụ động” để đạt yêu cầu tiện nghi môi trường và tiết kiệm năng lượng (TKNL)…