Nhà khối bay – khối thiên nhiên lơ lửng
Công trình là một tổ hợp khu ở cho các chuyên gia sống và làm việc ở thị xã Phú…
Bắc Giang House – Ngôi nhà bê tông với vườn rau trên mái
Bắc Giang House là một công trình đặc biệt có thể cân bằng giữ thiên nhiên và không gian sống.…
Chung cư Dreamland Bonanza: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Chung cư Dreamland Bonanza Tư vấn thiết kế: KTS. Trần Vũ Lâm, KTS. Trần…
Tam Đảo Retreat: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Tam Đảo Retreat Tư vấn thiết kế: KTS. Trần Ngọc Linh, Nguyễn Huy Hải, Nguyễn…
Bình Thuận House: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Phan Thiết House Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh và Cộng sự:…
Legend Maison Villa: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Legend Maison Villa Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Thượng Quân, KTS. Mai Văn Dân,…
LPHV: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: LPHV Tư vấn thiết kế: KTS. Đào Thanh Hưng, KTS. Nguyễn Hà Đức…
Kim Long House: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Kim Long House Tư vấn thiết kế: Chủ trì thiết kế: KTS. Nguyễn Xuân…
Cụm căn hộ chung cư cao tầng CT11-12-13: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Cụm căn hộ chung cư cao tầng CT11-12-13 Tư vấn thiết kế: KTS. Lê…
URBAN FARMING HOME: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: URBAN FARMING HOME Tư vấn thiết kế: Ths. KTS. An Thanh Nhàn, Ths. KTS.…