Tin buồn
Hội Kiến trúc sư Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Kiến trúc sư Nguyễn Trực…
KTS Nguyễn Trực Luyện: Nghĩ về 65 năm Hội KTS Việt Nam
Hơn 20 năm gắn bó với công tác Hội, giữ vai trò Tổng thư ký Hội KTS Việt Nam (nhiệm…