Việt Nam và “vẻ đẹp trên từng bước chân”
Khi bước đi trên những đường phố đẹp, người ta thường có xu hướng ngẩng đầu nhìn lên, để quan…