Hội kỹ sư Myanmar (MES) mong muốn hợp tác với KTS Việt Nam
Chiều ngày 8/12/16 tại trụ sở Hội Kiến trúc sư Việt Nam (40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội) đã diễn…