NDC HOUSE [Tropical Space]
Cuộc sống hiện đại luôn kèm theo một nhịp sống vội vã và gấp gáp. Điều này có tác động…