Gala dinner Hội ngộ các doanh nghiệp cửa và vật tư ngành cửa
Ngày 17/3/2017, tại Thiên đường Bảo Sơn đã diễn ra Gala dinner Hội ngộ các doanh nghiệp cửa và vật…