Thực trạng ngập úng đô thị Hà Nội giai Đoạn 2012-2022
Đô thị hóa diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đến các vấn đề…
Ngập úng đô thị – Nguyên nhân cơ bản và đề xuất giải pháp
Ngập úng đô thị là vấn đề ngày càng được nhiều người quan tâm. Ngập úng ảnh hưởng nghiêm trọng…