Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành kinh đô sáng tạo
Trong khuôn khổ Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Liên hợp quốc (LHQ) và Tập đoàn…
Hội thảo “Thúc đẩy đổi mới đô thị với mô hình TP thông minh”
Ngày 22/8/17, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Thúc đẩy đổi mới đô thị với mô thị TP…