Nghiên cứu mô hình kiến trúc nhà ở nông thôn Đồng Bắc Bộ sử dụng hiệu quả nguồn nước
Kiến trúc nhà ở nông thôn (NONT) truyền thống mang đặc trưng phong cách kiến trúc nhiệt đới, thoáng –…
Singapore biến nước thải thành nước uống
Từ chỗ phải phụ thuộc vào nguồn nước mua từ Malaysia, Singapore đã tìm cách trữ nước mưa, tái sử…