Tin buồn
Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Tạp chí Kiến trúc  và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:…
Trường Kiến trúc Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 2017
Ngày 03/4/2018 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra lễ công bố Quyết định bổ nhiệm…