Vai trò của phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) trong quản lý và thiết kế kiến trúc, quy hoạch
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 dựa trên cơ sở khai thác khoa học công nghệ làm thay đổi mô…
Phát huy vai trò cộng đồng trong quản lý kiến trúc cảnh quan khu phố cổ Hà Nội
Khu phố cổ Hà Nội có lịch sử hình thành hơn 1.000 năm và sau hơn 100 năm đô thị…
Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn phố biến Luật Kiến trúc và các Nghị định liên quan
Ngày 11/9 tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng đã giao cho Vụ Quy hoạch Kiến trúc phối hợp…
Luật kiến trúc 2019 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020
Từ ngày 01/07/2020, Luật kiến trúc 2019 sẽ chính thức được áp dụng. Luật kiến trúc 2019 được Quốc hội…
Quản lý kiến trúc cảnh quan KPC Hà Nội và sự tham gia của cộng đồng
Sự tham gia cộng đồng vào công tác quản lý kiến trúc cảnh quan khu phố cổ Cộng đồng (tiếng…
Hội KTS Hà Nội tăng cường sức mạnh “cánh tay phải” đắc lực của TP Hà Nội
Đó là định hướng lâu dài đối với Hội Kiến trúc sư Hà Nội mà nhà thơ Bằng Việt –…