Luật kiến trúc 2019 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020

Từ ngày 01/07/2020, Luật kiến trúc 2019 sẽ chính thức được áp dụng.

Luật kiến trúc 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2019 vừa qua, với nội dung gồm 5 chương trên tổng số 41 điều quy định về quản lý, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham gia biểu quyết thông qua Luật Kiến trúc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước khi thông qua Luật Kiến trúc, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kiến trúc do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày. Cũng trong thời gian đó , dự thảo Luật Kiến trúc đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ các hội ban ngành, các cấp cán bộ, chuyên gia, kiến trúc sư và những người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc. Nổi bật, tại các diễn đàn dự thảo Luật Kiến trúc có một số vấn đề quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc, đặc biệt là tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã nhận được rât nhiều ý kiến đóng góp.

Các nội dung này đã được quy định rõ tại Luật Kiến trúc, cụ thể như sau:

Nguyên tắc hành nghề Kiến trúc được quy định tại Chương I, Điều 4, Luật Kiến trúc 2019: Phù hợp với định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; Bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, tiếp thu chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới. Xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; Ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới phù hợp với thực tiễn Việt Nam bảo đảm hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân; kết hợp hài hòa lợi ích của quốc gia, cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quản lý Kiến trúc, thuộc Chương II, Luật Kiến trúc 2019: Tuân thủ nguyên tắc hoạt động kiến trúc quy định tại Điều 4 đã nêu trên; Bảo đảm tính thống nhất trong việc quản lý từ không gian tổng thể đến không gian cụ thể của công trình kiến trúc; Bảo đảm an toàn cho con người, công trình kiến trúc và khu vực tập trung dân cư trước tác động bất lợi do thiên nhiên hoặc con người gây ra; Không tác động tiêu cực đến cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa, công trình kiến trúc có giá trị và môi trường sinh thái; Bảo đảm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại Điều 26:

 1. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
 2. Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:
  a) Kinh nghiệm nghề nghiệp về kiến trúc;
  b) Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề;
  c) Kiến thức chuyên ngành về kiến trúc;
  d) Kiến thức về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.
 3. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc được công nhận đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:
  a)Được thành lập theo quy định của pháp luật;
  b)Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến hoạt động kiến trúc;
  c) Có đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch.
 4. Chính phủ quy định chi tiết chương trình, nội dung, hình thức tổ chức sát hạch; thời hạn có hiệu lực của kết quả sát hạch; điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc.

Đặc biệt, tại điều 28 Luật Kiến trúc về Điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc: Cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp tham gia quản lý nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc, hành nghề kiến trúc được miễn xét kết quả sát hạch cấp chứng chỉ. Cụ thể:

 1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:
  a) Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;
  b) Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;
  Cá nhân đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia hoặc giải thưởng quốc tế về kiến trúc được miễn điều kiện này.
  c) Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
  Cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp tham gia quản lý nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc, hành nghề kiến trúc được miễn điều kiện quy định này.
 2. Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:
  a) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng;
  b) Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;
  c) Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Trong thời gian tới, để triển khai thi hành Luật Kiến trúc kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc. Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc về tiêu chí, phân loại các công trình có giá trị; quy chế quản lý kiến trúc nông thôn; sát hạch hành nghề kiến trúc…

Toàn văn Luật Kiến trúc 2019

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải xuống. [121.50 KB]

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1037/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc. Theo đó, sẽ có 03 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hướng dẫn Luật Kiến trúc, bao gồm:

 • Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (khoản 5 Điều 13, khoản 5 Điều 14, khoản 1 Điều 15,…);
 • Thông tư quy định chi tiết hồ sơ thiết kế kiến trúc;
 • Thông tư quy định về mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Quyết định 1037/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực từ ngày 16/8/2019. Chi tiết xem tại: Link

© Tạp chí kiến trúc

Xem thêm: