Cải tạo chung cư cũ theo hướng bảo tồn là một giải pháp cần nghiên cứu xem xét.
Cải tạo chung cư cũ theo hướng bảo tồn
Hơn 20 năm qua, Thành phố Hà Nội đã có nhiều giải pháp nhằm khắc phục nhược điểm của các…
Tạo hồ cảnh quan mới – Một thành công của Melia Bavi Mountain Retreat giai đoạn 1
Bảo tồn và phát huy giá trị phế tích kiến trúc, cảnh quan tại Vườn Quốc gia Ba Vì
Núi Ba Vì là vùng đất thiêng bởi gắn với Đức Thánh Tản Viên – một trong bốn vị thần…
Bảo tồn di sản trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh
Đô thị Thông minh” và “Bảo tồn di sản” “Đô thị Thông minh” là một thuật ngữ mới đang được…
Bảo tồn cảnh quan kiến trúc hiện đại – Bài học từ Incheon, Hàn Quốc
Incheon nằm cách Seoul 28 km, khởi nguồn là thành phố cảng đa văn hóa từ năm 1883. Jung-gu là…