Ứng dụng vật liệu tái chế, tái sử dụng vào đâu trong kiến trúc và đô thị?
Việc hiểu rõ phạm vi ứng dụng của vật liệu tái chế và tái sử dụng giúp người thiết kế…
Kamikatz Public House – sản phẩm tuyệt vời từ rác thải tác chế
Kamikatz Public House ở Nhật là một trong những quán bar độc đáo nhất thế giới bởi tòa nhà này…