Sdesign: “Gắn kết để sáng tạo và đam mê”
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Salvador Perez Arroyo (SDesign) được thành lập năm 2011 bởi Bà Nguyễn Thị…