Kết quả Thi tuyển PA kiến trúc Công trình trụ sở làm việc Bưu điện tỉnh Cà Mau

Sau một thời gian cuộc thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình “Xây dựng mới trụ sở làm việc Bưu điện tỉnh Cà Mau” được tổ chức, Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã công bố kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc do Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phê duyệt.

Nhằm tìm kiếm phương án thiết kế tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng và tạo điểm nhấn, gắn liền với những nét văn hóa lịch sử của địa phương, năm 2020, Ban QLDA các công trình Bưu điện – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Công trình: Xây dựng mới trụ sở làm việc Bưu điện tỉnh Cà Mau. Cuộc thi đã thu hút nhiều đơn vị tư vấn tham gia dự thi, các phương án thiết kế đều chuẩn bị rất công phu và có chất lượng.

Trải qua quá trình tuyển chọn, Hội đồng thi tuyển PAKT đã lựa chọn ra 04 phương án đạt giải trong đó có 01 giải nhất, 03 giải khuyến khích cụ thể như sau:

  1. Giải Nhất: Phương án AC1976-PA1, tác giả: Công ty CP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC thực hiện
  2. Giải Khuyến khích: Phương án AC1976-PA2, tác giả: Công ty CP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC
  3. Giải Khuyến khích: Phương án VV0372-PA1, tác giả: Liên danh VTK-Phạm Tuấn Việt
  4. Giải Khuyến khích: Phương án VV0372-PA2, tác giả: Liên danh VTK-Phạm Tuấn Việt

Hình ảnh các thiết kế đạt giải:

Thiết kế đạt Giải Nhất – Phương án AC1976-PA1, tác giả: Công ty CP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC

• Thiết kế đạt Giải Khuyến khích – Phương án AC1976-PA2, tác giả: Công ty CP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC

Thiết kế đạt Giải Khuyến khích – Phương án VV0372-PA1, tác giả: Liên danh VTK-Phạm Tuấn Việt

Thiết kế đạt Giải Khuyến khích – Phương án VV0372-PA2, tác giả: Liên danh VTK-Phạm Tuấn Việt

Tố Uyên – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc