Kết quả Vòng Chung khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) quận Long Biên
Vừa qua, UBND Quận Long Biên đã thông báo Kết quả Vòng Chung khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng…
Phương án [H13118] – Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên
Mã số H13118 Tác giả: Phạm Văn Hảo – Gia Lâm, Hà Nội Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận…
Phương án [K10789] – Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên
Mã số K10789 Tác giả: Nguyễn Thục Huyền – Đống Đa, Hà Nội Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận…
Phương án [Q41065] – Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên
Mã số Q41065 Tác giả: Trần Thiên Quý – Long Biên, Hà Nội Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận…
Phương án [K22398] – Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên
Mã số K22398 Tác giả: Hà Huy Khánh – Công ty CP Key Brand Cuộc thi sáng tác biểu trưng…
Phương án [B20521] – Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên
Mã số B20521 Tác giả: Công ty TNHH Truyền thông và sáng tạo – Branu, Thành Công, Ba Đình, Hà…
Phương án [K21157] – Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên
Mã số K21157 Tác giả: Trần Hữu Khoa – TPHCM Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên. Chi…
Phương án [D29483] – Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên
Mã số D29483 Tác giả: Bùi Bảo Đạt – Hoàng Mai, Hà Nội Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận…
Phương án [L91917] – Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên
Mã số L91917 Tác giả: Trần Phi Long – Tây Hồ, Hà Nội Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận…
Phương án [H52219] – Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận Long Biên
Mã số H52219 Tác giả: Nguyễn Vũ Chí – Đại Lộc, Quảng Nam Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận…