Chiếu sáng đô thị một phần của thiết kế ngoại thất – cảnh quan
Với cuộc sống sôi động của đô thị về đêm, vấn đề chiếu sáng là một phần trong thiết kế…
Lạm dụng lam?
Làm nhà luôn phải có tranh luận, tranh cãi, thậm chí tranh chấp nhiều vấn đề. Chuyện tạo dựng nơi ăn chốn ở xưa…
Ngôi nhà ngoại ô không chia phòng vẫn đủ chức năng
Nhà ở miền quê Hàn Quốc nên không cần hàng rào cao, có thể mở cửa sổ mọi phía, sân…