Tin buồn
Hội Kiến trúc sư Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Kiến trúc sư Nguyễn Trực…
Tin buồn
Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Tạp chí Kiến trúc  và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:…
KTS nổi tiếng Dame Zaha Hadid đã qua đời ở tuổi 65
Kiến trúc sư Dame Zaha Hadid được biết đến với những bản thiết kế ấn tượng tại nhiều công trình…
Tin buồn
  Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Tạp chí Kiến trúc  và gia đình vô cùng thương tiếc báo…