Đại học Kiến trúc Hà Nội khai giảng năm học mới
Ngày 16/9, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức lễ tổng kết năm học 2015 – 2016 và…