Trung tâm Hành chính Đà Nẵng – Khi công năng thua hình thức
Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng được đầu tư hơn 2.000 tỷ, mới hoạt động được 2 năm…
KTS Joep Janssen: Chất lượng quan trọng hơn kiến trúc
Trước thông tin xung quanh việc chính quyền TP Đà Nẵng xem xét di dời trung tâm hành chính, Joep…