Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định – Bình Định Convention Center – Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định Tác giả: Liên danh Công ty…
Thi tuyển thiết kế kiến trúc Công trình: Trung Tâm hội nghị Thành phố Châu Đốc
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc Công trình: Trung Tâm…
10 công trình văn hóa nổi bật năm 2016
Cùng điểm lại 10 công trình kiến trúc văn hóa nổi bật trong năm 2016. 1. Trung tâm triển lãm…