Declaration of Vietnam green architecture
The earth is our common home. Through its intelligence and creative talent, the human has built up the civilization of…
Đà Nẵng sôi nổi các hoạt động hưởng ứng ngày Kiến trúc thế giới 2015
Hướng tới Hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu tại Paris 2015 – COP…
Criteria of Green architecture in Vietnam
As an art of creating and shaping living environment for the community in general and each person in particular, architecture…