Ứng xử với di sản đô thị: Đề xuất cải tạo các vòm cầu bên dưới đường dẫn lên cầu Long Biên – Hà Nội
Mỗi sản phẩm do con người tạo ra, bao gồm một công trình, tác phẩm nghệ thuật hay sản phẩm…
Không gian kết nối mới trong bản đồ nghệ thuật và sáng tạo của Thủ đô
Ý tưởng đục thông 127 vòm cầu trên phố Phùng Hưng đến ga Long Biên nhằm kiến tạo không gian…