Khai mạc Workshop Kiến trúc AA Visiting School
Sáng ngày 3/8/2016, Workshop Kiến trúc “AA Visting School” do Trường Kiến trúc thuộc Hiệp hội Kiến trúc Vương quốc…