Chuyên đề: Mô hình tạo lập Không gian sáng tạo trong TP sáng tạo

Hơn bao giờ hết, nền tảng cho sự phát triển của mọi thành phố (TP) ngày nay là tính sáng tạo. TP sáng tạo là nơi mà ở đó con người với tính sáng tạo là tài nguyên quan trọng, tạo ra của cải cho xã hội. Với cách hiểu như vậy, nhiều TP thay vì tập trung vào các ngành công nghiệp cần khai thác tài nguyên thiên nhiên, có tác động xấu tới môi trường, đã dần hướng tới nền công nghiệp sáng tạo – công nghiệp văn hóa. Mục tiêu là xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động sáng tạo, thu hút lực lượng lao động sáng tạo, và tạo ra các sản phẩm sáng tạo.

Từ năm 2004, UNESCO đã thành lập Mạng lưới các TP sáng tạo (trong đó Hà Nội chính thức là thành viên năm 2019) – như nền tảng thúc đẩy sự trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới. Điều này là quan trọng trong bối cảnh “Kinh tế mới” . Tuy nhiên, cần chọn lọc và không nên sao chép, vì mỗi đất nước, mỗi thành phố, mỗi địa điểm là riêng biệt. Đó là thách thức cho những người làm chính sách, các Quy hoạch sư, KTS, nhưng cũng là cơ hội để tạo nên sự sáng tạo đúng nghĩa. Vì tính độc đáo luôn gắn liền với các sản phẩm sáng tạo.

Với cách đặt vấn đề như vậy, TCKT số tháng 6/2022 sẽ giới thiệu đến bạn đọc Chuyên đề “Mô hình sáng tạo trong TP Sáng tạo”.

Chuyên đề sẽ tập trung vào Khái niệm liên quan tới “TP Sáng tạo”; Vai trò của không gian công cộng trong sự phát triển TP sáng tạo; Vai trò của văn hóa đối với sự hình thành TP sáng tạo; Những ví dụ thành công về các Trung tâm sáng tạo, TP sáng tạo trên thế giới.

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa tham gia số Chuyên đề đặc biệt này của Tạp chí Kiến trúc!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ emailinfo@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề Mô hình tạo lập Không gian sáng tạo trong TP sáng tạo).
Bài viết từ 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao.
Hạn gửi bài đến ngày: 30/06/2022.

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc

Xem thêm:

hubofxxx.net be the fellow and bone sexy wench so she cannot move after. snapchat xxx blonde hair whitney grace interracial dp.