ALP mini – talk: Không gian “Cô đơn – Solitude trong kiến trúc – Phần 1

PHẦN I: Không gian “Cô đơn – Solitude” trong kiến trúc

Bài nói chuyện đem tới những gợi mở thú vị của KTS Nguyễn Thanh Hà (ARB) với chủ đề “Không gian cô đơn trong Kiến trúc”.

Không chỉ hay ở nội dung được trình bày , những vấn đề về không gian kiến trúc còn được mở rộng , đào sâu với những phân tích của TS. Phó Đức Tùng và những khán giả tham dự.

Xem chi tiết tại link

TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc