Bộ Xây dựng: Chuyển biến rõ rệt trong cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Ngày 2/8/2017, Bộ Xây dựng tổ chức Họp báo công bố tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp báo cùng các lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ.

Trong phần Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 riêng ở lĩnh vực công tác cải cách hành chính có những chuyển biến rõ rệt: Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày làm việc, thời gian phê duyệt quy hoạch không quá 15 ngày; Những khu vực đã có quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì không yêu cầu phải xin cấp giấy phép quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận bổ sung quy hoạch. Thời gian cũng giảm từ 7 – 10 ngày, thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, lồng ghép được tối thiểu 4 thủ tục và giảm thời gian thực hiện là 45 ngày…

Với việc đơn giản hoá các thủ tục, tổng thời gian thực hiện đã giảm từ 65 – 70 ngày, tuỳ từng dự án. Nếu dự án nằm trong những khu vực đã có quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì có thể giảm thêm 40 ngày (do đã bỏ thủ tục thoả thuận kiến trúc quy hoạch và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch).

Công tác quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được quan tâm. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo và vượt theo kế hoạch đề ra.

Các chương trình, dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số những tồn tại và hạn chế như:

  • Chất lượng một số công trình xây dựng có quy mô nhỏ còn thấp, việc xử lý, khắc phục các sai phạm chưa nghiêm túc.
  • Chất lượng công tác quy hoạch chưa cao, công tác quản lý phát triển đô thị còn hạn chế
  • Tình trạng mất cân đối cung cầu bất động sản vẫn diễn ra trong một số phân khúc sản phẩm, nguồn cung cấp nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp thiếu nhiều so với nhu cầu;
  • Công tác cổ phần hoá, thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại một số TCT thuộc Bộ còn chậm với kế hoạch.

Từ những tồn tại kể trên, Bộ Xây dựng đề ra phướng hướng nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 trên các mặt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục rà soát, cải cách thu tục hành chính; Quản lý đầu tư xây dựng; Phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; Quản lý phát triển vật liệu xây dựng; Quản lý, phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Công tác thanh tra, giái quyết khiếu nại tố cáo; Cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế…

Ngoài ra, các vấn đề nóng được phóng viên nhà báo quan tâm như vấn đề công bố kết luận thanh tra, công bố các nghiên cứu, số liệu thị trường BĐS, công tác quản lý phòng cháy chữa cháy, quỹ bảo trì tại các dự án chung cư cao tầng, công tác quản lý mua bán cát xây dựng, quan điểm của Bộ Xây dựng về thị trường xi măng, vấn đề cổ phấn hoá doanh nghiệp, Tổng Công ty thuộc Bộ, Công tác định giá định mức xây dựng,… Tất cả các nội dung trên được Thứ trưởng Lê Quang Hùng và đại diện các Cục, Vụ, Viện giải đáp đầy đủ. Đối với những câu hỏi về hoạt động của Ngành chưa được trả lời, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phúc đáp trong thời gian sớm nhất.

Quỳnh TrangTCKT.VN

© Tạp chí kiến trúc