Chủ tịch Hội KTS Việt Nam làm việc tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang về việc triển khai kiến trúc tại địa phương

Tiếp tục chuyến công tác tại 05 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 26/7/2022, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam – TS. KTS. Phan Đăng Sơn cùng đoàn Lãnh đạo Hội KTS Việt Nam đã có buổi làm việc tại 02 tỉnh Đồng Tháp và An Giang về việc triển khai các chính sách, pháp luật của Đảng và Chính phủ trong lĩnh vực kiến trúc tại địa phương. Trước đó, ngày 25/7/2022, Lãnh đạo Hội KTS Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

Tại Trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Ngô Minh Tuấn thừa uỷ quyền của Phó Chủ tịch tỉnh Trần Trí Quang tiếp và làm việc với đoàn. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Đồng Tháp còn có lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Uỷ ban, ban lãnh đạo Hội KTS tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo Hội KTS Việt Nam và Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao đổi về các vấn đề kiến trúc tại địa phương

Về việc triển khai thực hiện Luật Kiến trúc năm 2019, UBND tỉnh đã ra Quyết định ban hành quy định phân cấp lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, làm cơ sở pháp lý để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện công tác chuyển đổi Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị sang Quy chế quản lý kiến trúc; xây dựng các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và điểm dân cư nông thôn. Hiện nay tỉnh đã và đang lập danh sách các công trình xếp hạng di tích lịch sử – văn hoá để quản lý, bao gồm 91 di tích (01 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia và 74 di tích cấp tỉnh). Trong công tác quản lý hành nghề kiến trúc, tỉnh Đồng Tháp đang gặp khó khăn trong việc cử KTS đi TP HCM để tham gia thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Sở Xây dựng mới cấp chứng chỉ hành nghề cho 02 trường hợp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo qui định.

Chủ tịch Hội KTSVN – TS. KTS Phan Đăng Sơn đã trình bày những nội dung chủ yếu của việc thực hiện Luật Kiến trúc 2019, triển khai các nội dung của NQ 06/NQ-TW của Bộ Chính trị và Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh hiệu quả của sự phối kết hợp hành động giữa UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng và các Sở liên quan với lực lượng KTS của Hội KTS tỉnh Đồng Tháp và các chuyên gia trong các lĩnh vực của Hội KTSVN trong việc triển khai các hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc…

TS. KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam trình bày những nội dung chủ yếu của việc thực hiện Luật Kiến trúc và Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn công tác của Lãnh đạo Hội KTSVN đã di chuyển đến thành phố Long Xuyên để làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thuý cùng lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Văn hoá Thể thao và Du lịch, VP Uỷ ban, ban lãnh đạo Hội KTS tỉnh An Giang.

Về việc thực hiện Luật Kiến trúc, UBND tỉnh An Giang đã ra quyết định phân cấp quản lý kiến trúc cho cấp huyện thành lập danh mục các công trình kiến trúc có giá trị. Sở XD đã tổ chức hướng dẫn cho địa phương và đang triển khai. Danh mục di tích hiện nay bao gồm 13 di tích cấp quốc gia và 20 di tích cấp tỉnh. Các thành phố Long Xuyên và Châu Đốc hiện nay đang xây dựng quy chế quản lý kiến trúc, đã phê duyệt nhiệm vụ và đang lựa chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện. Tỉnh cũng đã tổ chức thi tuyển kiến trúc rộng rãi đối với công trình Bệnh viện tai mũi họng 150 giường, các công trình văn hoá thể dục thể thao, trụ sở làm việc của các cơ quan như HĐND Tỉnh, Toà án, Sở TNMT… Trong công tác quản lý hành nghề kiến trúc, Sở XD An Giang đã cấp được 05 chứng chỉ hành nghề mới và gia hạn 07 chứng chỉ hành nghề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – Nguyễn Thị Minh Thuý chia sẻ về việc quản lý phát triển kiến trúc tại tỉnh

Chủ tịch Hội KTS VN – TS. KTS. Phan Đăng Sơn đã phân tích, đánh giá các tiềm năng và cơ hội của tỉnh An Giang, cho rằng tính chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp của đội ngũ KTS là yếu tố then chốt trong việc phát hiện vấn đề và tìm ra các giải pháp. Hội KTS cơ sở cần chủ động đề xuất, UBND tỉnh lên kế hoạch tạo điều kiện và Hội KTSVN cung cấp nguồn chuyên gia chất lượng cao cho công tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện cho các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến kiến trúc. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội, sự kết nối và làm việc chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao và ít tốn kém.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao vai trò của Hội KTSVN trong chương trình làm việc với các địa phương, giao Hội KTS tỉnh An Giang cần chủ động xây dựng các đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quy hoạch – kiến trúc, tổ chức hội nghị hội thảo chuyên ngành, lập hội đồng tư vấn kiến trúc với sự hỗ trợ tham gia của Hội KTSVN.

Lãnh đạo Tỉnh An Giang tặng quà Đoàn Lãnh đạo Hội KTS Việt Nam trong chuyến công tác

Chương trình làm việc của Hội KTSVN với tỉnh Đồng Tháp và An Giang là tỉnh thứ 34 và 35 mà Hội KTSVN tiếp cận trực tiếp với lãnh đạo các địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung chính sách và pháp luật trong lĩnh vực kiến trúc, góp phần thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, các chương trình hành động của Chính phủ trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đô thị và nông thôn trên cả nước.

KTS. Phạm Khánh Toàn
© Tạp chí kiến trúc