Chưa có danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cho nhà văn, kiến trúc sư

Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua chưa quy định việc tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cho nhà văn, kiến trúc sư, nghệ sĩ nhiếp ảnh mà giao cho Chính phủ rà soát bổ sung.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Chiều 15.6, Quốc hội biểu quyết thông qua luật Thi đua khen thưởng sửa đổi.

Giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, với một số ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng hoạt động trong các lĩnh vực nhiếp ảnh, kiến trúc, văn học; “soạn giả” trong lĩnh vực sân khấu được xét danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”, “nghệ sĩ ưu tú”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc rà soát bổ sung là cần thiết.

Tuy nhiên, do đây là vấn đề mới, trong thời gian ngắn chưa thể đánh giá tác động kỹ lưỡng, đầy đủ. Do đó, sau khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan, tổ chức liên quan là chỉ quy định trong luật những vấn đề đã chín, đã kỹ, đã rõ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giữ quy định như hiện hành, song bổ sung giao Chính phủ quy định cụ thể với các đối tượng chưa được luật quy định.

Trên cơ sở tiêu chuẩn khung chung Chính phủ sẽ quy định tiêu chuẩn chi tiết phù hợp với các đối tượng cụ thể”, ông Cường cho hay.

Đối với đề xuất bổ sung hình thức thư khen của lãnh đạo Đảng, Nhà nước như một hình thức khen thưởng, ông Cường cho biết, hình thức “thư khen” trong thời gian qua được thực hiện theo quy định khoản 2 điều 101 luật Thi đua, khen thưởng hiện hành, rất đa dạng, gắn với cá nhân người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có tác dụng kịp thời biểu dương gương tốt, việc tốt, động viên, khuyến khích cá nhân, tập thể hăng hái thi đua, làm việc tốt, có nhiều hành động tốt.

Do đó, nếu luật hóa, một mặt, sẽ không tạo sự chủ động, linh hoạt; mặt khác, phải xác định chủ thể có thẩm quyền quyết định tặng; vị trí của “thư khen” trong các hình thức khen thưởng; quy trình, thủ tục xét tặng; các tiêu chuẩn xét tặng trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc “không khen thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được”.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội không luật hóa hình thức “thư khen” như một hình thức khen thưởng mà thực hiện như luật hiện hành.

Trước đó, thảo luận về luật Thi đua khen thưởng sửa đổi ngày 27.5, đại biểu đoàn TP.HCM Trần Hoàng Ngân, đại biểu đoàn Hà Nội Nguyễn Anh Trí đề nghị bổ sung hình thức thư khen của lãnh đạo Đảng, Nhà nước như một hình thức khen thưởng để động viên việc khen thưởng.

Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi có hiệu lực từ 1.1.2024.

Theo Báo Thanh niên