Đại hội Kiến trúc sư tỉnh Tiền Giang khóa VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Ngày 04/07/2020 vừa qua, Hội KTS Tiền Giang đã tổ chức đại hội khóa VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đại hội là dịp để Hội nhìn nhận lại các khó khăn trong nhiệm kỳ cũ, ghi nhận những thành công đã đạt được và đề ra phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ mới.

 Hội Kiến trúc sư Tiền Giang là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, sáng tạo, tự nguyện của Kiến trúc sư tỉnh Tiền Giang. Hội đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Ủy và UBND Tỉnh Tiền Giang, với sự hỗ trợ và quản lý chuyên môn của hội Kiến trúc sư Việt Nam, Sở Xây dựng Tiền Giang và LH các Hội KH&KT tỉnh. Hội tập hợp, đoàn kết và động viên Kiến trúc sư trên địa bàn tỉnh phát huy trí tuệ và tài năng để xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và dân tộc, góp phần vào sự nghiệp chung xây dựng địa phương và nước nhà ngày càng văn minh hiện đại. Hiện nay số lượng hội viên gồm 24 KTS là hội viên Hội KTS VN. Ban chấp hành hội KTS Tiền Giang gồm 07 thành viên, ban kiểm tra 02 thành viên, 01 Thư ký. Tổng số hội viên hiện nay khoảng 35 hội viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động hành nghề kiến trúc của Hội KTS Tiền Giang tuy còn nhiều khó khăn, nhưng anh em hành nghề vẫn đeo bám nghề và hoạt động cho đến nay xem như là một vinh dự và trách nhiệm cho mà xã hội đã phân công cho các KTS trong tỉnh. Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội KTS Tiền Giang sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có của mình về chuyên môn và các hoạt động khác nhằm khẳng định tiếng nói vai trò của Hội KTS Tiền Giang trong các hoạt động Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng phát triển các đô thị và nông thôn trên toàn tỉnh.

Danh sách Ban chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: KTS nguyễn Trọng Khanh (chủ tịch hội); KTS Phạm Công Thành (phó chủ tịch hội); KTS ngô Thanh Phong (phó chủ tịch hội); ThS.KTS Trần Anh Minh (ủy viên); KTS Mai thanh Minh (ủy viên); KTS Trần Minh Đức (ủy viên); KTS Võ Minh Tiến (ủy viên); KTS Phạm Hoàng Bảo (Ban kiểm tra); KTS Nguyễn Xuân Sơn (Ban kiểm tra); KTS Bùi Quốc Dũng (Thư ký).

Thuỵ An – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc