Đại hội VII – Hội KTS Nam Định: nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 29/2/2020, Đại hội Hội KTS Nam Định khoá VII đã thống nhất phương hướng, mục tiêu hoạt động của nhiệm kỳ 2019-2024, bầu chọn Ban chấp hành mới và đại biểu tham dự Đại hội Hội KTS Việt Nam khoá X tại Hà Nội.

Với hơn 70 hội viên, trong đó, hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam là 41 người, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên là 30 người; trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội KTS Nam Định đã tích cực đẩy mạnh khả năng tập hợp đội ngũ KTS và phát triển Hội ở địa phương. Hội Kiến trúc sư tỉnh Nam Định đã thu hút các KTS thành viên trong các hoạt động chuyên môn: Góp ý Nội dung Dự thảo Luật Kiến trúc, trong đó bao gồm nội dung về môi trường hành nghề của kiến trúc sư. Hội đã tổ chức liên kết các công ty, doanh nghiệp tư vấn hành nghề xây dựng tại địa phương trên cơ sở lấy hội viên của hội đang hoạt động làm nhân tố nòng cốt để tạo mối liên kết trong các hoạt động, từ đó tạo môi trường hành nghề cạnh tranh lành mạnh, thi đua trong xây dựng phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc, tham gia phản biện cho chính quyền địa phương với một số đồ án. Mặt khác, Hội KTS Nam Định quán triệt nhận thức đến từng hội viên về vai trò, trách nhiệm xã hội, nghề nghiệp của KTS đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, nền kiến trúc quốc gia nói chung và công tác quy hoạch, thiết kế kiến trúc đô thị – nông thôn, xây dựng tại địa phương nói riêng. Từ đó giúp hội viên và KTS hành nghề tại Nam Định phấn đấu xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự mong đợi của nhân dân và sự sẻ chia trách nhiệm của cộng đồng xã hội. Hội cũng tham gia và cử cán bộ Hội tham gia các chương trình của Hội KTS Việt Nam tổ chức như: Gặp gỡ mùa xuân, Gặp gỡ mùa thu, phổ biến và động viên các KTS tham gia các cuộc thi Giải thưởng về kiến trúc, các hoạt động sáng tác do Hội KTS Việt nam tổ chức, …

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội KTS Nam Định đã cùng nghiên cứu, thảo luận, góp ý, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 2014-2019, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

  • Tăng cường đẩy mạnh hoạt động Hội, tích cực tham gia các chương trình, hoạt động do Hội KTS Việt Nam tổ chức;
  • Tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, kết nạp thêm 11-15 hội viên mới. Thành lập câu lạc bộ KTS trẻ tỉnh Nam Định;
  • Xây dựng đội ngũ KTS chuyên nghiệp và trách nhiệm, giàu sức trẻ, đoàn kết, sáng tạo, bứt phá trong đổi mới và hội nhập;
  • Tăng cường công tác tư vấn – phản biện xã hội;
  • Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng;
  • Tăng cường liên kết, tham gia công tác tư vấn tạo nguồn thu cho Hội. Tăng cường chi cho công tác phát triển hoạt động Hội.

Nhân dịp này, Ban chấp hành mới của Hội KTS Nam Định đã ra mắt, gồm các KTS: Nguyễn Đình Khánh (Chủ tịch), Đặng Mạnh Cường (Phó Chủ tịch) Nguyễn Trường Anh, Phan Ngọc Linh, Dương Văn Tuất. Đại hội cũng đã bầu ra đại biểu tham dự Đại hội Hội KTS Việt Nam khoá X (03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự bị)

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 02-2020)