Diễn đàn Quốc tế UIA 2024 sẽ diễn ra với chủ đề “Sự đa dạng” tại TP Kuala Lumpur – Malaysia

Thành phố Kuala Lumpur sẽ là địa điểm đăng cai Diễn đàn Quốc tế UIA 2024 (UIA 2024 KL) vào ngày 15-19 tháng 11 năm 2024 với chủ đề “Sự đa dạng”. Sự kiện này là hoạt động chuyên môn của Hiệp hội KTS thế giới (UIA), năm 2024 chương trình do Hội Kiến trúc sư Malaysia (PAM) chủ trì, nhằm tìm hiểu xem các nền kinh tế mới nổi và các thành phố đang phát triển có thể đạt được sự nhân văn và tăng trưởng bền vững như thế nào.

Diễn đàn Quốc tế UIA 2024 sẽ có các chủ đề sau:

  • Văn hóa và Di sản: là nền tảng bản sắc của thành phố
  • Mật độ và tăng trưởng bền vững: tầm nhìn về một siêu thành phố trong tương lai
  • Công bằng và Sinh thái: biên giới tiếp theo của chủ nghĩa đô thị

Những người tham dự diễn đàn cũng sẽ có cơ hội tham gia chuyến tham quan thành phố có hướng dẫn viên, tham quan kỹ thuật Merdeka 118 (tòa nhà cao thứ hai thế giới) cũng như thăm TP Penang và các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận ở Melaka.

Gửi bài tham luận

UIA2024KL đã gia hạn thời hạn kêu gọi các bài viết tham luận cho Diễn đàn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Kính mời các học giả, nhà nghiên cứu, học viện, các nhà thực hành và các nhà hoạch định chính sách gửi bài để trình bày tại Diễn đàn nhằm tiếp thêm sinh lực và thảo luận về hướng đi tương lai cho nhân loại và tăng trưởng bền vững.

Bài viết phải được viết bằng tiếng Anh và phải có bản tóm tắt tối đa 300 từ. Toàn văn bài viết không quá 7.000 từ.

Đăng ký tham dự

  • Đăng ký sớm (đến ngày 1 / 3 / 2024): 220 USD
  • Sinh viên (100 vé): 100 USD
  • Kiến trúc sư trẻ dưới 40 tuổi (1.000 vé): 180 USD

Anh Dũng – TCKT.VN

© Tạp chí Kiến trúc