Hội KTS Việt Nam: góp ý kiến dự thảo nghị định về quyền tác giả, quyền liên quan đến tác phẩm kiến trúc

Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) đã nhận công văn số 2569/BVHTTDL-BQTG do Thứ trưởng Vương Duy Biên ký ngày 15/06/2017 đề nghị cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các chuyên gia thành viên Hội đồng Kiến trúc, Hội KTSVN có ý kiến về quyền tác giả liên quan đến kiến trúc như sau:

  1. Về tác phẩm kiến trúc (Điều 5).
    Xác định tác phẩm kiến trúc dưới dạng bản vẽ là đúng nhưng chưa đủ.
    Tác phẩm kiến trúc cuối cùng là ở dạng công trình được xây dựng. Công trình xây dựng (theo bản vẽ) chỉ được xác định là tác phẩm kiến trúc khi hội đủ các tiêu chí do Nhà nước quy định. Như vậy có thể cho phép phân biệt trên thực tế công trình xây dựng với tác phẩm kiến trúc.
  2. Về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc cần được bổ sung và làm rõ nhất là đối với tác phẩm kiến trúc là công trình xây dựng.
    Bởi vì công trình được xây dựng có sự tham gia của các tác nhân, như: Tác giả (Kiến trúc sư), Tổ chức, cá nhân đầu tư (Nhà đầu tư), Chính quyền (nhà quản lý). Do đó các tác nhân tham gia có thể thỏa thuận về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. Điều này là cần thiết để bảo vệ tác phẩm kiến trúc khi trong thực tế có những can thiệp vào tác phẩm kiến trúc, như: sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang hay phá bỏ.

Trên đây là một số ý kiến của Hội KTSVN liên quan đến quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham khảo, chỉ đạo hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

Hội KTS Việt Nam 

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 7/2017)

Hiện nay, Tạp chí Kiến trúc đang thực hiện diễn đàn về Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác phẩm kiến trúc, trân trọng kính mời các kiến trúc sư và quý độc giả quan tâm gửi ý kiến, bài viết và các tư liệu liên quan đến Tạp chí Kiến trúc thông qua một trong hai hình thức:

  • Email: info@tckt.vn
  • Tòa soạn Tạp chí Kiến trúc, số 40 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Rất mong nhận được những ý kiến, bài viết của các chuyên gia, kiến trúc sư và bạn đọc! 

Xem thêm: Tản mạn về việc xâm phạm tác quyền trong kiến trúc