Hội KTS Việt Nam làm việc với Tỉnh Uỷ Thái Nguyên về tăng cường vai trò tư vấn, phản biện của KTS

Ngày 29/6/2022, thực hiện theo chương trình hoạt động năm 2022 nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung Luật Kiến trúc 2019 và tăng cường vai trò tư vấn, phản biện của kiến trúc sư cấp trung ương và tỉnh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam – TS. KTS Phan Đăng Sơn đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên – Nguyễn Thanh Hải tại Trụ sở Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Tham gia đoàn Hội KTSVN còn có KTS. Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam cùng một số Uỷ viên Ban Thường vụ và BCH Hội, Trưởng Ban Tài chính. Tham dự cùng đoàn Tỉnh uỷ Thái Nguyên có Ông Đặng Xuân Trường – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Hội KTS Tỉnh Thái Nguyên.

Đây là tỉnh thứ 31, Hội KTS Việt Nam đến làm việc theo kế hoạch công tác cả năm nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung Luật Kiến trúc 2019 và tăng cường vai trò tư vấn, phản biện của kiến trúc sư cấp trung ương và tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chi Bí thư Tỉnh uỷ đã đề cập tới các thế mạnh, tiềm năng của tỉnh Thái Nguyên về giá trị lịch sử, văn hoá, kinh tế, xã hội và những chủ trương, chính sách của tỉnh nhằm đưa Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Các thành viên trong đoàn Hội KTS Việt Nam và lãnh đạo các Sở Thái Nguyên đã trao đổi thẳng thắn các vấn đề quy hoạch đô thị và nông thôn, khai thác bản sắc văn hoá và thiên nhiên trong phát triển kiến trúc, phát triển các khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở địa phương, phát triển các điểm hấp dẫn du lịch của tỉnh, tạo điểm nhấn kiến trúc…

TS. KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam đã đề xuất với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên về 05 điểm đề nghị có sự phối hợp, hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên:

  • (1) Tổ chức triển khai đầy đủ sâu rộng, hiệu quả Luật Kiến trúc tại địa phương;
  • (2) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045;
  • (3) Thực hiện định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;
  • (4) Tạo điều kiện cho Hội KTS tỉnh Thái Nguyên về cơ chế tham gia vào các chương trình quy hoạch – kiến trúc tại địa phương;
  • (5) Tạo điều kiện nguồn lực khả thi cho các chương trình quy hoạch – kiến trúc địa phương với sự tham gia tư vấn, phản biện của giới kiến trúc sư.

Buổi làm việc đã đạt được sự thống nhất cao trong các quan điểm phát triển và vai trò đóng góp của kiến trúc sư Thái Nguyên và Hội KTSVN vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế, xã hội của tỉnh, là nguồn động viên to lớn cho các kiến trúc sư Thái Nguyên mong muốn đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào sự nghiệp kiến trúc của tỉnh.

Phạm Khánh Toàn
© Tạp chí Kiến trúc