Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 của Dự án Vietnam Home Report 2022

Ngày 29/06 vừa qua, tại showroom Eurotile Center, 240 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội đã diễn Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 – Vietnam Home Report 2022, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, những người hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, cung cấp giải pháp về nhà ở, không gian sống. 

Vietnam Home Report (VHR) là báo cáo thường niên về xu hướng không gian sống đầu tiên tại Việt Nam do 3 đơn vị Happynest, BrandMaker và Time Universal đồng thực hiện. Báo cáo hướng tới (1) Tổng hợp – nhìn nhận toàn diện hơn về hệ thống xu hướng – luồng giá trị mới trong ngành; (2) Nhận diện khu vực tiềm năng, phần nào xác định những cơ hội mới trong ngành và trên thị trường; (3) Chức năng như một nền tảng dữ liệu hợp nhất, phân loại và phân khúc, cộng đồng giá trị – đối tượng – nhu cầu thị trường; (4) Nền tảng thiết lập những định nghĩa chung hướng tới việc thích ứng, thậm chí tạo lập tiêu chuẩn thị trường mới.

Vietnam Home Report cung cấp dữ liệu thực tế qua quá trình phân tích, tổng hợp thông tin, đưa ra kết luận của đội ngũ chuyên gia trong ngành. Báo cáo gồm 3 giai đoạn chính: (1) Nghiên cứu định tính; (2) Nghiên cứu định lượng; (3) Xuất bản báo cáo. Qua đó, cung cấp thông tin đầu ra giúp Doanh nghiệp lớn và Bộ ban ngành liên quan thấu hiểu các nhu cầu dựa trên phân khúc thị trường, dự đoán xu hướng tiêu biểu, từ đó phát hiện các nhu cầu mới, cơ hội và trọng điểm đầu tư.

3 diễn giả chính trong buổi Hội thảo (từ trái sang): ông Nguyễn Quang Tiệp (CBO Happynest), bà Cao Tuyết Minh (CEO Happynest), ông Trần Việt Anh (Strategic Development Head of Brandmaker)

Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 Vietnam Home Report 2022 diễn ra vào 29/06 vừa qua tập trung giới thiệu 3 cụm nội dung báo cáo chính sau khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu định tính, gồm:

  1. Family Pattern – Consumption Playbook (Các hình thái gia đình);
  2. Pro-sumer Clusters (Phân hệ Người tiêu dùng cấp tiến);
  3. Vietnam Youth Gen – Digital Consumption Behaviour (Thói quen tiêu dùng trực tuyến của các thế hệ NTD mới).

Tại Hội thảo, các diễn giả đã đưa ra nhiều xu hướng về không gian sống mới, cũng như các báo cáo thực tế về nhu cầu sống của các gia đình hiện nay. Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến quan tâm, đóng góp của khách mời về xu thế của giới trẻ.

Hy vọng, thông qua hội thảo, khách mời sẽ có thêm những dữ liệu tham khảo đáng tin cậy, tổng hợp và dự báo về các xu hướng thịnh hành, tìm kiếm và đề xuất các giải pháp thương mại, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Nhà ở và Lối sống trong tương lai gần.

Thụy An – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc